CEH

Community Entrance Hinterland N.V.

een organisatie met drie departementen

Community Entrance Hinterland N.V. is een organisatie met drie departementen, onder te verdelen in

1)    Community Entrance Hinterland; een multifunctioneel bedrijf

2)    C.E.H. Advies- en Bemiddelingsbereau

3)    Duwata Bakaaboto Nature Resort

Community Entrance Hinterland N.V. is een multifunctionele bedrijf dat projecten initieert en uitvoert op zowel nationaal als internationaal niveau, alsook het samenwerken, ter bevordering van handel en werkgelegenheid. Dit bedrijf streeft naar transformatie en innovatie van de levenstandaard in het binnenland van Suriname; overwegend het Saamaka gebied. Het exploiteren van bosbouw-, landbouw-, tuinbouw-, veeteelt- en visserijondernemingen zijn allen vooruitzichten van Community Entrance Hinterland. Het bedrijf heeft samenwerkingen met verschillende relevante deskundigen en organisaties. Haar specialisatie in diverse gebieden geeft de samenhangende contactrelaties aan van (en tussen) onze team van deskundigen, die in verband met elkaar zijn gewikkeld als partners in ontwikkeling, die als inzet kwaliteit en integriteit met zich mee brengt.Community Entrance Hinterland N.V. houdt zich evenzo bezig met het ontwikkelen en bevorderen van allerhande activiteiten binnen de toeristische sector door het exploiteren, huren, verhuren en vervreemden van recreatiecentra.

Community Entrance Hinterland exploiteert momenteel een recreatie resort genaamd: Duwata Bakaaboto Nature Resort aan het exploiteren, dat meer bekend staat als BAKAABOTO.

Diensten op nationaal en internationaal level

Juridische assistentie

Vastgoed planning

Verrekenprijzen

Ondernemingsadvies en administratie

Mijnbouw en houtkap juridische advies

Toerisme

C.E.H. Advies en Bemiddelingsbureau

Onder de naam C.E.H. Advies en Bemiddelingsbureau, biedt Community Entrance Hinterland diensten aan en geeft vervolgens adviezen op elk gebied, in het bijzonder, doch daartoe niet beperkt, op het gebied van plattelandsontwikkeling voor zover wettelijk toegestaan. Naast het optreden als consultant en adviseur, treedt die ook op als agent, commissionair, bemiddelaar, anderszins als vertegenwoordiger van derden. Dit bedrijf heeft het vermogen om trainingen, opleidingen, seminars, en andere bijscholingsactiviteiten te organiseren en die te verzorgen.

C.E.H. Advies en bemiddelingsbeareau biedt professionele diensten en onderzoeksvaardigheden aan overwegend op het gebied van plattelandsontwikkeling.

C.E.H. Advies en Bemiddelingsbereau is een professioneel bureau dat gespecialiceerd is in algemene basis wetten en in het geven van juridisch advies en ondernemingsmijnbouw. Verder nog gespecialiceerd in algemene basis wetten, ondernemingsadvies en mijnbouw juridisch advies.

Toegevoegde waarde

Van kennis naar praktische oplossingen

Een team van deskundigen en partners op wereld niveau

Korte communicatielijnen

Het principe van geen oplossing geen betaling

Een team Wereldwijd gespecialiseerd

Gespecialiseerd in sociaal werk

Begeleiden van jeugdigen, vrouwen en dropouts

Persoonlijk contact

Beschikbaar voor pragmatische en praktische oplossingen

Korte doorlooptijd